Aankondiging nieuwe tarieven gespreksopbouw per 1 januari 2014

Publicatie datum 31 oktober 2013

Per 1 januari 2014 zal KPN de tarieven voor gespreksopbouw, in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictum XXXI), verhogen met een voorlopige inflatiecorrectie van 2,25%. Indien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013 van voornoemd percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2014 verschuldigde bedragen herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte tarieven zal door middel van een debet- dan wel creditnota in rekening worden gebracht.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de tarieven van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten die vanaf bovengenoemde ingangsdatum zullen gelden.