Aankondiging nieuwe tarieven gespreksopbouw per 1 januari 2015

Publicatie datum 31 oktober 2014

Per 1 januari 2015 zal KPN de tarieven voor gespreksopbouw, in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictum XXXI), verhogen met een voorlopige inflatiecorrectie van 1,0%. Als de definitieve jaarmutatie van de CPI 2014 afwijkt van het voorlopige percentage dan zal KPN de tarieven opnieuw met de definitieve jaarmutatie berekenen. Hierbij geldt dat KPN de tarieven voor de CPS-dienst niet verder zal verhogen dan de september jaarmutatie van de CPI 2014 (vastgesteld op 1,1%) conform de aankondiging in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 30 juni 2014. Deze nieuwe tarieven zullen dan vanaf 1 januari 2015 gelden. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte tarieven zullen we door middel van een debet- dan wel creditnota verrekenen.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de tarieven van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten die vanaf 1 januari 2015 zullen gelden.