Aankondiging nieuwe tarieven gespreksopbouw per 1 januari 2016

Publicatie datum 30 oktober 2015

Per 1 januari 2016 zal KPN de tarieven voor gespreksopbouw, in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictum XXXI), verhogen met een voorlopige inflatiecorrectie van 0,6%. Als de definitieve jaarmutatie van de CPI 2015 afwijkt van het voorlopige percentage dan zal KPN de tarieven opnieuw met de definitieve jaarmutatie berekenen en op basis daarvan ook de vanaf 1 januari 2016 verschuldigde bedragen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zullen we door middel van een debet- dan wel creditnota verrekenen. De aanpassing van de tarieven voor de C(P)S-dienst zal conform  de WLR Raamovereenkomst niet uitgaan boven de september jaarmutatie van de CPI 2015 (vastgesteld op 0,6%).

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de tarieven van de diverse KPN gespreksopbouwdiensten die vanaf 1 januari 2016 zullen gelden.