Aankondiging nieuwe tarieven WLR

Publicatie datum 30 juli 2010

KPN zal per 1 oktober 2010 de WLR-tarieven aanpassen conform de desbetreffende bepalingen uit het het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van 19 december 2008 alsmede het WLR tariefbesluit van 16 december 2009. Hier vindt u de aankondiging van de nieuwe referentietarieven per 1 oktober 2010.

Per markt (residentieel/zakelijk) is een referentietarief vastgesteld per type aansluiting. Bij het bepalen van het bijbehorende WLR-tarief per 1 oktober 2010 is de minus uit het WLR besluit van 16 december 2009 gebruikt. Hierbij vallen de enkelvoudige aansluitingen onder de residentiële markt en de meervoudige aansluitingen onder de zakelijke markt. Een meervoudige aansluiting betreft in dit kader een aansluiting waarop een meervoudige faciliteit (groepsnummer of doorkiesfaciliteit) actief is en meer dan twee spraakkanalen bevat.

 

De WLR maandtarieven (excl. BTW) per 1 oktober 2010 zijn:

VVA

Retailtarief per maand ex. BTW

Retail minus %

WLR tarief

WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge

€ 14,92

15,8%

€ 12,56

WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge

€ 18,07

15,8%

€ 15,21

WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge

€ 22,87

15,8%

€ 19,26

WLR PSTN meervoudig Rental Charge

€ 13,48

14,1%

€ 11,58

WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge

€ 16,49

14,1%

€ 14,16

WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge

€ 22,44

14,1%

€ 19,27

WLR ISDN 15

€ 147,87

14,1%

€ 127,02

WLR ISDN 20

€ 185,24

14,1%

€ 159,12

WLR ISDN 30

€ 218,57

14,1%

€ 187,75

WLR ISDN 30 City Phone

€ 48,90

14,1%

€ 42,01

 

KPN introduceert per 1 oktober 2010 tevens een kortingsactie op het tarief voor nummerblokken. Indien een nummerblok voor 36 maanden wordt afgenomen krijgt u voor 36 maanden een korting van 60% op het maandtarief van deze nummerblokken. U kunt zelf aangeven voor welke nummerblokken u met deze actie mee wilt doen. De actie loopt in kwartaal 4 van 2010 (1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010). In december 2010 zal de actie geëvalueerd worden en mogelijk zal er tot een verlenging worden overgegaan. Meer informatie over hoe deze actie wordt ingevuld volgt eind augustus 2010.

 

De tarieven heeft KPN opgenomen in de Tariff Schedule (Annex 5 Tarieven) behorend bij de WLR overeenkomst. KPN verwijst terzake naar de wholesale website (www.kpn-wholesale.com). KPN hanteert de tarieven als opgenomen in deze annex onder protest. De publicatie van deze tarieven vindt uitsluitend plaats om te voldoen aan het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van 19 december 2008 alsmede het WLR tariefbesluit van 16 december 2009. KPN behoudt zich alle rechten voor, waaronder i) het recht om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het voornoemde  marktanalysebesluit en het WLR tariefbesluit van OPTA en ii) voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de WLR tarieven zullen wijzigen, het recht om de betreffende tarieven terzake van WLR in het referentie aanbod aan te passen aan de alsdan geldende tarieven en iii) het recht om de alsdan geldende tarieven met terugwerkende kracht bij WLR afnemers in rekening te brengen,  vermeerderd met wettelijke rente.