Aankondiging nieuwe tarieven WMP Plus per 1 januari 2016

Publicatie datum 30 oktober 2015

KPN Wholesale heeft besloten om de tariefelementen van WMP Plus per 1 januari 2016 te verhogen met een inflatiecorrectie conform Annex 3. De inflatiecorrectie voor WMP Plus wordt toegepast op alle maandelijkse Access tarieven. De tarieven worden verhoogd met de jaarmutatie van september van het voorafgaande kalenderjaar van de consumentenprijsindex (CPI) die wordt gepubliceerd door het CBS, in dit geval 0,6%.

U ontvangt  de nieuwe tarieven in de loop van de dag via uw accountmanager.