Aankondiging nieuwe WLR tarieven per 1 januari 2012

Publicatie datum 18 november 2011

KPN zal per 1 januari 2012 de WLR-tarieven aanpassen conform de desbetreffende bepalingen uit het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 19 december 2008, het WLR tariefbesluit van OPTA van 16 december 2009 (tarieven 2009-2011) alsmede het Herstelbesluit van OPTA van 23 november 2010 (tarieven 2009-2011). KPN verwijst ook naar de recentelijk naar WLR afnemers gestuurde brief van OPTA waarin staat aangegeven dat de verplichtingen uit het marktanalysebesluit vaste telefonie van 19 december 2008 (alsmede uit het nog te nemen herstelbesluit van OPTA) van kracht blijven tot het nieuwe marktanalysebesluit vaste telefonie in werking treedt (zoals tevens vermeld in de e-mail van OPTA van 24 oktober 2011). Daarnaast heeft OPTA in die brief aangegeven dat KPN de minimale aankondigingstermijn van twee maanden niet in acht hoeft te nemen en dat KPN uiterlijk op 18 november 2011 de WLR tarieven voor het eerste kwartaal van 2012 zal publiceren. Deze brief bevat de aankondiging van de nieuwe WLR-tarieven per 1 januari 2012.

Per markt (residentieel/zakelijk) is een referentietarief vastgesteld per type aansluiting. Bij het bepalen van het bijbehorende WLR-tarief per 1 januari 2012 is de minus uit het WLR tariefbesluit van 16 december 2009 (welke minus is gewijzigd ingevolge het Herstelbesluit van 23 november 2010) gebruikt. Hierbij vallen de enkelvoudige aansluitingen onder de residentiële markt en de meervoudige aansluitingen onder de zakelijke markt. Een meervoudige aansluiting betreft in dit kader een aansluiting waarop een meervoudige faciliteit (groepsnummer of doorkiesfaciliteit) actief is en meer dan twee spraakkanalen bevat.

De WLR maandtarieven (excl. BTW) per 1 januari 2012 zijn:

 

 

VVA

Retailtarief per maand ex. BTW

Retail minus %

WLR tarief

WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge

€ 16,35

15,3%

€ 13,85

WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge

€ 19,40

15,3%

€ 16,43

WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge

€ 24,37

15,3%

€ 20,57

WLR PSTN meervoudig Rental Charge

€ 15,33

13,7%

€ 13,23

WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge

€ 16,02

13,7%

€ 13,83

WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge

€ 22,49

13,7%

€ 19,41

WLR ISDN 15

€ 151,72

13,7%

€ 130,93

WLR ISDN 20

€ 189,35

13,7%

€ 163,41

WLR ISDN 30

€ 223,22

13,7%

€ 192,65

WLR ISDN 30 City Phone

€ 48,74

13,7%

€ 42,06

 

De tarieven heeft KPN opgenomen in de Tariff Schedule (Annex 5 Tarieven) behorend bij de WLR overeenkomst. KPN verwijst terzake naar de wholesale website (www.kpn-wholesale.com). KPN hanteert de tarieven als opgenomen in deze annex onder protest. De publicatie van deze tarieven vindt uitsluitend plaats om te voldoen aan het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van 19 december 2008 alsmede het WLR tariefbesluit van 16 december 2009. KPN behoudt zich alle rechten voor, waaronder i) het recht om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het voornoemde  marktanalysebesluit en het WLR tariefbesluit van OPTA en ii) voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de WLR tarieven zullen wijzigen, het recht om de betreffende tarieven terzake van WLR in het referentie aanbod aan te passen aan de alsdan geldende tarieven en iii) het recht om de alsdan geldende tarieven met terugwerkende kracht bij WLR afnemers in rekening te brengen,  vermeerderd met wettelijke rente.