Aankondiging nieuwe WLR-tarieven per 1 april en 1 mei 2012

Publicatie datum 24 februari 2012

KPN zal per 1 april 2012 de WLR-tarieven aanpassen conform de desbetreffende bepalingen uit het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 19 december 2008, het WLR-tariefbesluit van OPTA van 16 december 2009 alsmede het Herstelbesluit van OPTA van 23 november 2010. KPN verwijst in dat verband naar de naar WLR-afnemers gestuurde e-mail  van OPTA van 24 oktober 2011 (en de nadien gestuurde brief van OPTA) waarin staat aangegeven dat de verplichtingen uit het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van 19 december 2008 van kracht blijven tot het nieuwe Marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2012-2014 in werking treedt..

In haar brief van 3 februari 2012 heeft OPTA aan marktpartijen kenbaar gemaakt dat het Marktanalysebesluit vaste Telefonie 2012-2014 niet eerder dan begin/medio april 2012 te verwachten is. Na inwerkingtreding van dit nieuwe marktanalysebesluit heeft KPN het recht de WLR tarieven te verhogen. KPN gaat er vanuit dat in de maand april dit nieuwe besluit gepubliceerd zal worden. KPN zal dan ook per 1 mei 2012 nieuwe WLR-tarieven introduceren. Deze nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van Q4 2011 en gecorrigeerd met een inflatiecorrectie van 2,3%.

Daarnaast heeft OPTA in haar brief van 15 februari 2012 aangegeven dat KPN voor de publicatie van de WLR tarieven geldend per 1 april 2012 de minimale aankondigingstermijn van twee maanden niet in acht hoeft te nemen en dat KPN uiterlijk op 24 februari 2012 de WLR-tarieven voor het tweede kwartaal van 2012 zal publiceren.

Deze brief bevat de aankondiging van de nieuwe WLR-tarieven per 1 april en per 1 mei 2012.

Per markt (residentieel/zakelijk) is een referentietarief vastgesteld per type aansluiting. Bij het bepalen van het bijbehorende WLR-tarief per 1 april 2012 is de minus uit het WLR-tariefbesluit van 16 december 2009 (welke minus is gewijzigd ingevolge het Herstelbesluit van 23 november 2010) gebruikt. Hierbij vallen de enkelvoudige aansluitingen onder de residentiële markt en de meervoudige aansluitingen onder de zakelijke markt. Een meervoudige aansluiting betreft in dit kader een aansluiting waarop een meervoudige faciliteit (groepsnummer of doorkiesfaciliteit) actief is en meer dan twee spraakkanalen bevat.

De WLR maandtarieven (excl. BTW) per 1 april 2012 zijn:

 

 

VVA

Retailtarief per maand ex. BTW

Retail minus %

WLR tarief

WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge

€ 16,29

15,3%

€ 13,80

WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge

€ 19,42

15,3%

€ 16,45

WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge

€ 24,37

15,3%

€ 20,57

WLR PSTN meervoudig Rental Charge

€ 15,34

13,7%

€ 13,24

WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge

€ 16,09

13,7%

€ 13,89

WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge

€ 22,50

13,7%

€ 19,42

WLR ISDN 15

€ 151,72

13,7%

€ 130,93

WLR ISDN 20

€ 189,30

13,7%

€ 163,40

WLR ISDN 30

€ 223,22

13,7%

€ 192,62

WLR ISDN 30 City Phone

€ 48,74

13,7%

€ 42,05

De tarieven heeft KPN opgenomen in de Tariff Schedule (Annex 5 Tarieven) behorend bij de WLR-overeenkomst. KPN verwijst terzake naar de Wholesale website (www.kpn-wholesale.com). KPN hanteert de tarieven als opgenomen in deze annex onder protest. De publicatie van deze tarieven vindt uitsluitend plaats om te voldoen aan het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van 19 december 2008 alsmede het WLR-tariefbesluit van 16 december 2009. KPN behoudt zich alle rechten voor, waaronder i) het recht om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het voornoemde  Marktanalysebesluit en het WLR- tariefbesluit van OPTA en ii) voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de WLR-tarieven zullen wijzigen, het recht om de betreffende tarieven terzake van WLR in het referentie aanbod aan te passen aan de alsdan geldende tarieven en iii) het recht om de alsdan geldende tarieven met terugwerkende kracht bij WLR-afnemers in rekening te brengen, vermeerderd met wettelijke rente.

De WLR maandtarieven (excl. BTW) per 1 mei 2012 zijn:

 

 

VVA

WLR tarief

WLR PSTN enkelvoudig Rental Charge

€ 14,07

WLR ISDN 1 enkelvoudig Rental Charge

€ 16,71

WLR ISDN 2 enkelvoudig Rental Charge

€ 20,57

WLR PSTN meervoudig Rental Charge

€ 13,62

WLR ISDN 1 meervoudig Rental Charge

€ 14,25

WLR ISDN 2 meervoudig Rental Charge

€ 19,94

WLR ISDN 15

€ 131,83

WLR ISDN 20

€ 165,11

WLR ISDN 30

€ 194,81

WLR ISDN 30 City Phone

€ 43,03

Ook deze tarieven heeft KPN opgenomen in de Tariff Schedule (Annex 5 Tarieven) behorend bij de WLR-overeenkomst. KPN verwijst terzake naar de Wholesale website (www.kpn-wholesale.com). KPN publiceert deze tarieven onder voorbehoud van publicatie door OPTA van het definitieve Marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2012-2014.