Aankondiging nieuwe WLR-tarieven per 1 januari 2014

Publicatie datum 31 oktober 2013

Per 1 januari 2014 zal KPN de WLR-tarieven aanpassen in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012. KPN zal de WLR-tarieven verhogen met een voorlopige inflatiecorrectie van 2,25%. Indien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013 van voornoemd percentage afwijkt, zal KPN de tarieven opnieuw berekenen en op basis daarvan de vanaf 1 januari 2014 verschuldigde bedragen herberekenen. Het verschil met de over die periode feitelijk in rekening gebrachte bedragen zal door middel van een debet‑ dan wel creditnota in rekening worden gebracht.

Deze tarieven heeft KPN opgenomen in de tariff schedule (Annex 5 Tarieven).

De nieuwe tarievenoverzichten vindt u op de website van KPN Wholesale.