Aankondiging nieuwe WLR-tarieven per 1 januari 2015

Publicatie datum 31 oktober 2014

Per 1 januari 2015 zal KPN Wholesale de WLR-tarieven aanpassen conform artikel 11.3  uit de nieuwe WLR Raamovereenkomst die per 1 juli 2014 is afgesloten. Daarin staat dat we de tarieven verhogen met de CBS september jaarmutatie (CPI), in dit geval 1,1%.

U vindt de nieuwe tarievenlijst van WLR (Annex 5 Tarieven) op onze website.