Aanpassing faciliteit ISDN-kostenindicatie in WLR-aanbod

Publicatie datum 18 december 2015

Onlangs is gebleken dat de faciliteit ISDN-kostenindicatie zodanig werkt dat alleen wordt aangegeven of er wel of geen kosten worden gemaakt door de eindgebruiker en dat er geen indicatie van de kosten wordt afgegeven. Bij het gebruik van CPS (standaard op WLR-lijnen) routeren we telefonieverkeer via een Telco namelijk zonder tariefindicatie, met uitzondering van een startpuls van de beantwoorde oproep. Dit stond abusievelijk verkeerd beschreven in het WLR-aanbod. In de praktijk blijkt dat de waarde van deze faciliteit sterk is afgenomen door de opkomst van andere tariefmodellen, zoals belbundels. Andere oplossingen zijn al geruime tijd in gebruik. Mede na overleg met u als afnemer van WLR past KPN daarom deze faciliteit aan in het WLR-aanbod.

Krijgt u als afnemer van WLR in de toekomst nieuwe klanten voor WLR Hoog Capacitair die toch gebruik wensen te maken van deze faciliteit, dan kijken we samen met u naar een (kosteloze) maatwerkoplossing via de PABX. Voor ISDN-kostenindicatie op basis van WLR Laag Capacitair geldt dat hier alleen de melding wordt doorgegeven dat er wel/geen kosten worden gemaakt.

De wijziging hebben we verwerkt in Annex 1 en 2 bij de WLR-raamovereenkomst. U vindt deze in de loop van vandaag op onze website.