Aanpassingen in WLR-aanbod

Publicatie datum 10 juli 2015

KPN Wholesale publiceert vandaag ter verduidelijking van het WLR-aanbod een update van Annex 1 (Productbeschrijving) en Annex 2 (Ordering en levering) en een verwijdering uit Annex 5 (Tarieven).

Belangrijkste wijzigingen

  • De doorlooptijd bij een deel van de NLS aansluitingen waarvoor geen laswerk, nieuwe kruisdraad of monteursbezoek noodzakelijk is, is in Annex 2 verkort van X+4 naar X+1 dag
  • Toevoeging van de activatietijd voor de Calamiteiten Service en van MROP (Meerdere Roepnummers op PABX) bij laagcapacitaire aansluitingen in Annex 1
  • Verduidelijking van de faciliteit Kostenindicatie bij laagcapacitair ISDN (stond al in Annex 2, nu ook in Annex 1)
  • De mogelijkheid van doorschakelen bij in gesprek (*67) zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief van KPN Wholesale Nieuwsbrief is nu opgenomen in Annex 1
  • Twee features die al geruime tijd niet meer mogelijk zijn in het netwerk van KPN zijn verwijderd: de mogelijkheid om de '5' te toetsen bij bezet en Collect Call.

De aangepaste versies van Annex 1 (Productbeschrijving), Annex 2 (Ordering en levering) en Annex 5 (Tarieven) vindt u in de loop van de dag op onze website op de productpagina van WLR.