Aanpassingen Raamovereenkomst WBA door introductie VULA

Publicatie datum 7 augustus 2015

In het kader van de introductie van het VULA-aanbod heeft KPN enkele aanpassingen doorgevoerd in de Raamovereenkomst inzake Wholesale Broadband Access die heden als onderdeel van het referentieaanbod VULA/WBA op de website van KPN Wholesale wordt gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de verduidelijking van de bepalingen inzake verstoringen veroorzaakt door het gebruik van verbindingen (artikelen 6.5 en 7.1), de verruiming van de aansprakelijkheid van KPN (artikel 18.1, sub c), en de beperking van de aansprakelijkheid van Wholesaleklant (artikel 18.2).

Als afnemer van VULA/WBA kunt u op deze wijzigingen aanspraak maken door met KPN deze nieuwe Raamovereenkomst inzake Wholesale Broadband Access af te sluiten. Indien u met KPN al een raamovereenkomst heeft voor Wholesale Broadband Access, Wholesale ADSL of Bitstream Access, zal die overeenkomst gelijktijdig worden beƫindigd.