Aanpassingen Raamovereenkomst wholesale-huurlijnen

Publicatie datum 11 december 2015

KPN Wholesale voert enkele aanpassingen door in de Raamovereenkomst WHL die we vandaag als onderdeel van de (referentie)aanbiedingen ILL Smalband, WEAS, DWDM, SDH en Dark Fiber op onze website publiceren.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de verduidelijking van de bepalingen inzake verstoringen veroorzaakt door het gebruik van verbindingen (artikelen 5.8 en 6.1), de verruiming van de aansprakelijkheid van KPN (artikel 16.1, sub c), en de beperking van de aansprakelijkheid van Wholesaleklant (artikel 16.2).

Als afnemer van één of meer van deze diensten kunt u op deze wijzigingen aanspraak maken door met KPN Wholesale deze nieuwe Raamovereenkomst WHL af te sluiten. Als u al een Raamovereenkomst heeft voor interconnecterende vaste verbindingen, wholesale huurlijnen, backhaulverbindingen of trunkverbindingen dan zal deze overeenkomst met het tekenen van de nieuwe overeenkomst gelijktijdig worden beëindigd.