Aanvulling bericht einde Interoperabiliteit ADSL1 en 2

Publicatie datum 12 juni 2015

KPN Wholesale heeft in de nieuwsbrief van 29 mei jl. aangekondigd dat de interoperabiliteit van ADSL1/2 eindigt per 1 januari 2016. ACM heeft KPN Wholesale er op gewezen dat er een voorbehoud moet worden gemaakt voor het beƫindigden van deze vorm van ADSL-toegang, omdat voor daadwerkelijke uitfasering van de diensten goedkeuring van ACM is vereist. KPN zal in de komende weken met haar WBA-afnemers in contact treden om eventuele onduidelijkheden weg te nemen en de klant te begeleiden in de adoptie van het WBA-doelportfolio. ADSL1 en 2 blijft tot nadere besluitvorming en communicatie hierover afneembaar. KPN Wholesale heeft in het FIST WBA/WEAS van 20 mei jl. deze ontwikkeling in het WBA-portfolio toegelicht en de markt gevraagd om te kijken wat hier de impact van is. KPN Wholesale gaat hierover graag met u in gesprek.