Aanvulling op de dienstbeschrijving MDF Access: Bellen Helpt

Publicatie datum 30 oktober 2015

KPN Wholesale wil bij voorkeur per 16 november 2015 'Bellen Helpt' aanbieden voor MDF Access lijnen met een Premium servicecontract. We bieden deze service aan om herhaalstoringen te verminderen, waardoor u klanten beter en effectiever kunt bedienen.

Bij een eventuele storing in een MDF Access lijn met een Premium servicecontract kunt u in het service ticket een verzoek noteren dat u na afloop van de storingsoplossing gebeld wilt worden door de desbetreffende monteur. Met de monteur controleert u de storingsoplossing en/of stemt u vervolgstappen af voor het afhandelen of oplossen van de storing.

U vindt de aanvulling bij de dienst MDF op onze website.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil het aanbod Bellen Helpt voor MDF-lijnen met een premium service introduceren per 16 november 2015. KPN Wholesale dient aanpassingen aan de dienstverlening voor MDF Access echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als u bezwaar hebt tegen deze verkorte aankondigingstermijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 10 november 2015. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt, dan kunt u voor MDF-lijnen met een Premium servicecontract met ingang van 16 november 2015 gebruikmaken van 'Bellen Helpt'. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan gaat dit pas op 31 december 2015 in. We zullen daarover uitsluitsel geven in de nieuwsbrief van 13 november 2015.