Afgifte drempels vraagbundeling bedrijventerreinen onderbroken

Publicatie datum 24 februari 2012
Op dit moment geven we geen nieuwe aanvraagdrempels af voor vraagbundeling op bedrijventerreinen, omdat het aanbod voor vraagbundeling op bedrijventerreinen gaat veranderen. Voor al lopende vraagbundelingstrajecten op bedrijventerreinen wijzigt er niets. Deze aanvraagdrempels zijn maximaal 6 maanden geldig vanaf afgiftedatum.