Alternatieve zekerheidsstellingen bij de WLR Overeenkomst

Publicatie datum 6 maart 2015

Zoals in artikel 13 van de WLR Raamovereenkomst vermeld, kan KPN Wholesale als het nodig is  individuele afnemers van de dienst Wholesale Line Rental (WLR) een zekerheidsstelling vragen. In beginsel kan KPN Wholesale een bankgarantie verlangen, maar onder omstandigheden kan ook een andere vorm van zekerheid worden overeengekomen. Op onze website vindt u een document waarin alternatieve vormen van zekerheidsstelling ten aanzien van de WLR-dienstverlening worden toegelicht.