Collocatie ten behoeve van ODF Access

Publicatie datum 31 januari 2013

Sinds 1 januari 2013 biedt KPN ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (ODF Access (FttO)) en de daarbij behorende faciliteiten die noodzakelijk zijn om de toegang daadwerkelijk te kunnen realiseren. Collocatie is zo'n bijbehorende faciliteit. Collocatie biedt de mogelijkheid om apparatuur te plaatsen in een ruimte in het KPN-gebouw waar de desbetreffende optische verdeler staat.

KPN onderscheidt 2 niveaus van toegang. Het eerste niveau wordt geleverd in de wijkcentrale, vergelijkbaar met het niveau waarop KPN toegang tot de MDF levert in het geval van ontbundelde kopertoegang. Het tweede niveau wordt geleverd op een lager netwerkniveau, vergelijkbaar met het niveau waarop KPN toegang levert tot de SDF in het geval van ontbundelde kopertoegang.

Indien u ODF Access (FttO) wilt afnemen op het eerste niveau kunt u gebruikmaken van de door u aldaar afgenomen collocatiefaciliteiten ten behoeve van MDF Access, onder de voorwaarden zoals neergelegd in het "Amendement op de Raamovereenkomst Collocatie in verband met de introductie van ODF FttO collocatie" zoals gepubliceerd op de website van KPN Wholesale.

Documenten:

De volgende 2 documenten zijn toegevoegd aan het referentie-aanbod voor toegang op het eerste niveau:

  • Amendement op de raamovereenkomst collocatie in verband met de introductie van ODF Access FttO
  • Collocatie ODF (FttO) CO Tariff Schedule

KPN heeft vooralsnog geen referentie-aanbod uitgewerkt voor collocatie ten behoeve van ODF Access (FttO) waarbij de vezels eindigen op het tweede oftewel het lagere netwerkniveau. KPN zal dat aanbod opstellen indien er daadwerkelijk toe wordt overgegaan op dat niveau ODF Access FttO af te nemen. De voorlopige tarieven voor deze vorm van collocatie zijn vermeld in het volgende document:

  • Collocatie ODF (FttO) APANK Tariff Schedule