Definitieve CPS- en WLR-tarieven per 1 januari 2015

Publicatie datum 20 februari 2015

KPN Wholesale heeft de tarieven voor vaste gespreksopbouw (CPS) en WLR per 1 januari 2015 met 0,9 % verhoogd, de september jaarmutatie CPI2014. De CBS september jaarmutatie is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorgaande jaar. Dit is conform de nieuwe WLR Raamovereenkomst van 1 juli 2014. Voor de betreffende diensten moeten we ook voldoen aan het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictumonderdeel XXXI). Dit besluit gaat voor bepaling van het tariefplafond uit van de CPI over het kalenderjaar (van 1 januari - 1 januari). Gezien het feit dat deze CPI hoger is dan 0,9% (namelijk 1,0%) hoeven de tarieven niet met terugwerkende kracht neerwaarts bijgesteld te worden.

Op de website van KPN Wholesale vindt u al de juiste tarieven van de diverse KPN vaste gespreksopbouwdiensten en tarievenlijst van WLR (Annex 5 Tarieven) die vanaf 1 januari 2015 gelden.