Definitieve prijsindexering MDF Access, SDF Access en Collocatie per 1 januari 2014

Publicatie datum 7 maart 2014

Op 31 oktober 2013 communiceerde KPN een voorlopige prijsindexering van 2,25%. Het CBS heeft de definitieve  CPI over 2013 vastgesteld op 2,5%. In lijn met dit cijfer verhoogt KPN met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 de tarieven voor onderstaande diensten met de definitieve CPI van 2,5%.

  • MDF Access
  • SDF Access
  • Collocatie ten behoeve van MDF Access
  • Collocatie ten behoeve van SDF Access
  • Collocatie ten behoeve van WBA en WLL met uitzondering van de tarieven voor de koppelkabels en stroommeter.

Verhoging tarieven MDF Access en SDF Access

Per 1 januari 2014 past KPN de tarieven van MDF Access, SDF Access en Collocatie ten behoeve van MDF en SDF Access aan in lijn met het ULL besluit van 29 december 2011 (OPTA/AM/2011/202886). KPN verhoogt deze tarieven met de definitieve CPI van 2,5%. Aangezien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013 afwijkt van het op 31 oktober 2013 aangekondigde voorlopige cijfer berekent KPN de tarieven opnieuw op basis van de definitief vastgestelde CPI en brengt het verschil met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 alsnog in rekening.

De tarieven voor MDF Pair Bonding die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op safety cap (de zogenaamde "X") worden door KPN per 1 januari 2014 aangepast op basis van de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013.

Wijziging tariefelementen Collocatie ten behoeve van WBA en WLL 

De tariefelementen voor Collocatie WBA-WLL die afgeleid zijn van de tarieven voor Collocatie ten behoeve van MDF Access volgen de definitieve CPI van 2,5% en de correctie zoals vastgesteld voor Collocatie ten behoeve van MDF Access. 

Ten aanzien van Collocatie ten behoeve van WBA en WLL wijzigen de tarieven voor de koppelkabels en stroommeter niet.

De nieuwe tarieven/annexen van de betreffende diensten vindt u op de website van KPN Wholesale:

  • MDF Access
  • SDF Access
  • Collocatie ten behoeve van MDF Access
  • Collocatie ten behoeve van SDF Access
  • Collocatie ten behoeve van WBA/WLL