Definitieve prijsindexering vaste gespreksopbouw per 1 januari 2014

Publicatie datum 7 maart 2014

Per 1 januari 2014 verhoogt KPN met terugwerkende kracht de tarieven voor vaste gespreksopbouw, in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012 (dictumonderdeel XXXI), met de definitieve CPI van 2,5%. Aangezien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013 afwijkt van het eerder gecommuniceerde voorlopige percentage berekent KPN de tarieven opnieuw op basis van de definitief vastgestelde CPI en brengt het verschil met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 alsnog in rekening.

Op de website van KPN Wholesale vindt u vanaf vandaag de tarieven van de diverse KPN vaste gespreksopbouwdiensten die vanaf bovengenoemde ingangsdatum zullen gelden.