Definitieve prijsindexering WLR per 1 januari 2014

Publicatie datum 7 maart 2014

Per 1 januari 2014 past KPN de WLR-tarieven aan in lijn met het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie van OPTA van 1 mei 2012. KPN verhoogt de WLR-tarieven met de definitieve CPI van 2,5%. Aangezien de definitieve jaarmutatie van de CPI 2013 afwijkt van het eerder gecommuniceerde voorlopige percentage berekent KPN de tarieven opnieuw op basis van de definitief vastgestelde CPI en brengt het verschil met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 alsnog in rekening.

De nieuwe tarieven heeft KPN opgenomen in de tariff schedule (Annex 5 Tarieven).

De nieuwe tarievenoverzichten vindt u op de website van KPN Wholesale.