DHZ-optie vanaf 12 februari 2016 ook voor nazorg op WBA FttH

Publicatie datum 11 december 2015

Sinds kort kunt u als afnemer van WBA door middel van WBA DHZ uw monteurs zelf bepaalde werkzaamheden voor levering en service laten verrichten. Dit betreft het bovengrondse domein van het kopernetwerk. Hierdoor kunt u uw klanten beter van dienst zijn door storingen sneller op te lossen. Vanaf 12 februari 2016 bestaat deze mogelijkheid ook voor WBA over FttH: vanaf dat moment kunnen uw gecertificeerde monteurs in de nazorgfase zelf de oorzaak van een 'Geen licht situatie' analyseren en herstellen. Daarvoor volgen wij hetzelfde proces als op koper.

Hebt u interesse om gebruik te maken van deze dienst, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. 

WBA DHZ FttH maakt gebruik van de dienst van Reggefiber en is daarom niet van toepassing bij WBA-verbindingen op FttH-netwerken van derden.

Bij patchherstel neemt uw monteur in de nazorgfase direct contact op met de monteursingang van KPN. Vervolgens wordt gecheckt of het om een gecertificeerde monteur gaat en wordt er een ticket aangemaakt. Deze monteur wordt via Reggefiber voorzien van de juiste gegevens om de storing te analyseren en op te lossen. De monteur informeert Reggefiber over de voortgang, de geconstateerde issues en uitgevoerde oplossingen. Wanneer de 'Geen-licht-situatie' succesvol is verholpen, wordt het incident door Reggefiber afgesloten. Wanneer het probleem niet is verholpen, stuurt Reggefiber alsnog een eigen monteur om het probleem te verhelpen.

De monteur mag onder de noemer Patchherstel de volgende handelingen in het Reggefiber-domein uitvoeren:

  • Controle van de getrokken patch vanaf de ODF-poort in het ODF-frame via het PMF naar het uiteinde van de patch in de PPF.
  • (Opnieuw) zetten van de patch vanaf de ODF-poort in het ODF-frame via het PMF naar de PPF.
  • Vervangen van de patchkabel indien deze defect is.
  • Aansluiten op een andere ODF-poort (conform de gegevens in de RF-netwerkadministratie of in geval van een kruising die administratief aangepast kan worden).

Monteurs die de werkzaamheden onder deze patchhersteldienst willen uitvoeren, dienen de opleiding voor patchherstel met succes te hebben voltooid. De benodigde opleidingen zijn door Reggefiber ontwikkeld en de vereiste certificering verloopt eveneens via Reggefiber.

De aanvullingen rondom FttH zijn verwerkt in de WBA DHZ-documenten op onze site. Vooralsnog alleen van toepassing op nazorg op levering, andere varianten volgen later. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw accountmanager of SLM'er.