Doe uw klant een beter aanbod met het WBA Bandbreedte Overzicht

Publicatie datum 9 september 2011

Met alle ontwikkelingen op WBA Ethernet, zoals de uitrol van VDSL-Buitenring en FttH, kunnen steeds meer adressen hoge bandbreedtes krijgen. Dit betekent ook dat u veel van uw bestaande klanten inmiddels extra diensten of een snellere internetverbinding kunt bieden. Wilt u precies weten wat de mogelijkheden voor uw klanten zijn? Dan kunt u nu het WBA Bandbreedte Overzicht opvragen met een overzicht van de leverbare snelheid per adres.

De gegevens die in het overzicht zijn opgenomen, zijn ook via de WBA Informatieproducten te krijgen. Om een gemakkelijk totaaloverzicht te verkrijgen en overbelasting van de WBA Informatieproducten te voorkomen, is besloten de gegevens bovendien via deze weg ter beschikking te stellen.

Aan het gebruik van het bestand zijn een aantal voorwaarden verbonden.

  • De vergoeding is €2.500 (excl BTW) per exemplaar van het bestand.
  • Het bestand mag uitsluitend worden gebruikt voor het verrijken van uw eigen klantenbestand met leverbare snelheden.
  • Het bestand is met de grootste zorg samengesteld. KPN kan echter niet garanderen dat de samenstelling van het bestand uit de verschillende bronsystemen van KPN geheel foutloos is. Bovendien is het mogelijk dat er in het bestand nog mutaties ontbreken die na het uitlezen van het bestand hebben plaatsgevonden.
  • Ter beschikkingstelling geschiedt onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst WBA.

Om in het bezit te komen van het WBA Bandbreedte Overzicht dient u een e-mail sturen naar uw KPN Wholesale accountmanager.

Nieuwe WBA Roadmap
Benieuwd naar wat er de komende tijd voor ontwikkelingen op de planning staan? Op onze website hebben we een nieuwe versie van de WBA Roadmap geplaatst.