Erratum: aankondiging nieuwe CPS- en WLR-tarieven per 1 januari 2015

Publicatie datum 14 november 2014

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de tarieven voor CPS en WLR per 1 januari 2015 verhoogd worden met een inflatiecorrectie van 1,1%. Dit percentage is echter de berekende jaarmutatie over de voorafgaande periode van 12 maanden. Conform de nieuwe WLR Raamovereenkomst van 1 juli 2014 past KPN Wholesale de WLR-tarieven per 1 januari 2015 aan met de CBS september jaarmutatie CPI 2014. De CBS september jaarmutatie is de verandering ten opzichte van de maand september van het voorgaande jaar en bedraagt dit jaar 0,9%. Dit is dan ook het percentage waarmee KPN de prijzen van CPS en WLR per 1 januari 2015 verhoogt. (In maart 2015 wordt de definitieve CPI januari jaarmutatie vastgesteld; indien dit percentage lager is dan 0,9% zullen de tarieven voor de CPS dienst met terugwerkende kracht naar beneden worden bijgesteld.)

U vindt de gecorrigeerde tarievenlijst van WLR (Annex 5 Tarieven) en de gecorrigeerde tarieven van de CPS-dienst op onze website.