Geactualiseerd WLR Referentieaanbod

Publicatie datum 4 oktober 2013

KPN publiceert een geactualiseerde versie van het referentieaanbod voor het gebruik van de dienst Wholesale Line Rental. Daarbij is tevens gekozen voor een andere vorm. De voorwaarden die voorheen in de raamovereenkomst waren neergelegd, zijn thans opgenomen in de Algemene Voorwaarden Wholesale Line Rental alsmede de bijbehorende Mantelovereenkomst Wholesale Line Rental. De wijziging is mede ingegeven door vragen van ACM over het feit dat door WLR-afnemers verschillende versies ondertekend zijn.

U vindt hier op onze website de nieuwe overeenkomst, een update van de annexen en de bijbehorende algemene voorwaarden.