Geen werkzaamheden in het netwerk rond jaarwisseling

Publicatie datum 5 november 2010

Het einde van het jaar komt in zicht. Om u en uw klanten ook tijdens de jaarwisseling een goed werkend netwerk te bieden, zullen er in de periode van 18 december 2010 tot en met 2 januari 2011 geen werkzaamheden plaatsvinden in het KPN netwerk.

Daarnaast zullen we een verhoogde netwerkbewaking instellen. Op basis van de huidige capaciteit en de verwachte verkeersvolumes ziet KPN ook dit jaar geen aanleiding om vooraf preventieve netwerkbeschermende maatregelen te activeren.
Indien de verkeerssituatie daartoe aanleiding geeft kunnen alsnog netwerkbeschermende maatregelen worden genomen. Mocht dit onverhoopt het geval zijn dan zal KPN u daarover via de gebruikelijke kanalen voor storingsmelding informeren.

Wilt u in deze periode bijzondere belacties opzetten, dan verzoeken we u dit zo spoedig mogelijk bij uw accountmanager te melden, zodat we hier rekening mee kunnen houden.