Handmatige inleg WLR-ordertypen

Publicatie datum 27 november 2015

Voor een aantal ordertypen voor enkelvoudige lijnen is de wens geuit om deze orders te kunnen aanbieden voor handmatige verwerking. Om op deze wens in te spelen kunt u met ingang van 1 december 2015 deze orders aanbieden via Excel-sheets. Voor een automatische verwerking van deze orders adviseren wij u echter om hiervoor SEM (Structured Email) te gebruiken.

De meeste WLR-ordertypen worden ingelegd via SEM (Structured Email). Voor een aantal ordertypen die via SEM worden ingelegd, is gebleken dat er behoefte is om deze via Excel-sheets aan te bieden voor handmatige verwerking. Dit betreft de volgende ordertypen voor enkelvoudige lijnen: Ophef, Wijziging, Nieuwe Lijn, Faciliteitswijziging en Verhuizing.

Meer details over het aanbieden van orders vindt u in het document met de procesbeschrijving van WLR-orders.