Herberekening tariefsverhoging MDF en SDF Access, Collocatie en WLR

Publicatie datum 22 maart 2013

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de definitieve CPI voor 2012 gepubliceerd. De jaarmutatie ten opzichte van de CPI voor 2011 bedraagt 2,5%. De tarieven voor MDF Access, SDF Access, Collocatie en WLR waren per 1 januari 2013 voorlopig geïndexeerd met 2,3% inflatiecorrectie. Naar aanleiding van de definitieve CPI over 2012 zijn de tarieven opnieuw berekend. De nieuwe tarievenoverzichten vindt u op de website van KPN Wholesale.

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 19 oktober 2012 wordt het verschil in de tarieven voor MDF Access, SDF access, Collocatie en WLR met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 verwerkt. Hiervoor ontvangt u een debetnota.