Herberekening tariefsverhoging MDF en SDF Access en Collocatie

Publicatie datum 24 februari 2012

Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de definitieve CPI voor 2011 gepubliceerd. De jaarmutatie ten opzichte van de CPI voor 2010 bedraagt 2,3%. De tarieven voor MDF Access, SDF Access en Collocatie waren per 1 januari 2012 voorlopig geïndexeerd met 2,2% inflatiecorrectie. Naar aanleiding van de definitieve CPI over 2011 zijn de tarieven opnieuw berekend. De nieuwe tarievenoverzichten vindt u op de website van KPN Wholesale.

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van KPN Wholesale van 21 oktober 2011 wordt het verschil in de tarieven voor MDF Access en Collocatie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verwerkt. Hiervoor ontvangt u een debetnota. De tarieven voor SDF Access gelden per 1 mei 2012.