Herziening tariefplafonds gereguleerde wholesalediensten

Publicatie datum 27 juni 2014

ACM heeft per 23 juni de tariefplafonds herzien die KPN moet hanteren voor een aantal gereguleerde wholesalediensten. Op die datum is namelijk het herstelbesluit WPC-IIa in werking getreden (ACM/DTVP/2014/203443). Deze ontwikkeling is het gevolg van de tussenuitspraak van 23 september 2013 van het CBb op basis van de gegrondverklaring van een deel van de beroepsgronden die KPN heeft aangevoerd tegen het WPC-IIa-besluit van 16 december 2009 (OPTA/AM/2009/203507).

Hoewel deze tariefplafonds betrekking hebben op de reguleringsperiode 2009-2011, werken ze ook door in de tariefplafonds voor de volgende reguleringsperiode.

KPN kan zich niet volledig vinden in het herstelbesluit WPC-IIa. Die bezwaren hebben vooral te maken met de overwegingen van ACM rond de ingangsdatum van de gewijzigde tariefplafonds. KPN zal die bezwaren dan ook aan de orde stellen tijdens de verdere behandeling van haar beroep bij het CBb. Ook de andere appellanten zullen zich wellicht nog niet (volledig) neerleggen bij het herstelbesluit WPC-IIa.

Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van deze beroepsprocedures zal KPN met ingang van 1 juli 2014 een aantal tarieven aanpassen aan de nieuwe tariefplafonds van het herstelbesluit WPC-IIa. Concreet gaat het daarbij om de tarieven voor MDF Access, collocatie ten behoeve van MDF Access, EVKC-poorten, 800/900 connect en customer billing. Per 1 september 2014 zal het tarief voor de CPS Prefix change component worden aangepast.

De mogelijkheid bestaat dat de definitieve uitkomsten van de beroepsprocedures tegen het (herstel)besluit WPC-IIa ertoe leiden dat de herziene tariefplafonds nogmaals worden gewijzigd. In dat geval behoudt KPN zich het recht voor de tarieven aan te passen en die aangepaste tarieven met terugwerkende kracht in rekening te brengen, vermeerderd met wettelijke handelsrente.

Bovendien zal KPN de komende weken de tarieven herzien voor diensten waarin de nieuwe tariefplafonds doorwerken en u daarover informeren. Voorts zal KPN met inachtneming van het herstelbesluit WPC-IIa de tarieven voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2014 herzien. Daarbij zal KPN een berekening maken van de vergoedingen die  u voor de onderhavige diensten vanaf 1 januari 2011 aan KPN verschuldigd bent. Op basis van die berekening ontvangt u een navorderingsfactuur voor het verschil met de aan u in rekening gebrachte bedragen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.