Hogere snelheden en aangepast tariefplan voor WBA

Publicatie datum 30 april 2015

De beperkingen van tijd en ruimte vervagen in de digitale wereld waarin we leven. Snelheid en bereikbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. KPN en daarmee ook KPN Wholesale heeft de ambitie om eind 2016 op 85% van de adressen in Nederland een downloadsnelheid van 100 Mbit/s of meer te kunnen bieden via zijn WBA-netwerk.

De behoefte aan steeds meer bandbreedte vraagt om een WBA-portfolio met nieuwe en snellere smaken, maar ook om rationalisatie van de bestaande smaken, zodat het portfolio overzichtelijk en eenvoudig wordt. Vanaf 1 juli 2015 introduceert KPN Wholesale een aangepast tariefbouwwerk met tariefklassen. Voor smaken tot een bepaalde snelheid geldt een vast tarief, de verschillende tarieven voor de tussenliggende varianten komen hierbij te vervallen.

Het uitgangspunt van de nieuwe tariefklassen is dat deze zoveel mogelijk kostenneutraal zijn, maar ook  hogere snelheden mogelijk maken voor hetzelfde geld.

De nieuwe tarieven gelden voor:

  • nieuwe orders vanaf 1 juli 2015
  • wijzigingsorders vanaf 1 juli 2015

De tarieven voor uw bestaande WBA-installed base wijzigingen vooralsnog niet. U vindt de nieuwe tarieven op onze website op de productpagina van WBA in annex 4.

Dit WBA-aanbod met hogere snelheden en een nieuw tariefbouwwerk is een eerste stap in simplificatie van het WBA-portfolio naar een overzichtelijker FPI/DLM-doelportfolio met een logische opbouw en minder smaken. We bespreken de inhoudelijke details van dit doelportfolio nader in het aanstaande FIST van 20 mei 2015.

In de volgende de stap naar simplificatie kijken we naar de bestaande base. Vooralsnog veranderen de tarieven en snelheden voor de bestaande base niet.