Hogere snelheden en een aangepaste WBA Annex 2

Publicatie datum 26 juni 2015

In de nieuwsbrief van 30 april jl. heeft KPN Wholesale hogere snelheden en een aangepast tariefplan voor WBA aangekondigd. Dit is de eerste stap naar een overzichtelijker en eenvoudiger WBA-portfolio. Als vervolgstap introduceert KPN Wholesale per 27 augustus 2015 het aangepaste portfolio dat past binnen het nieuwe tariefplan.

De basis is een overzichtelijk FPI/DLM-doelportfolio met een logische opbouw, minder smaken en meer marktbereik. Daarbij introduceren we ook een aantal hogere snelheden. Zo kunt u blijven inspelen op de behoefte van uw klanten aan meer bandbreedte. 

Introductie hogere snelheden WBA

  • 5/5 Mbps en 20/20 Mbps voor zakelijke eindgebruikers. 10/10 Mbps bestaat al.
  • 100/30 Mbps voor consumenten. Dit betekent een verhoging van de uploadsnelheid en deze komt in de loop van het 4e kwartaal beschikbaar.
  • 200/60 Mbps voor consumenten. Dit betekent een verhoging van de uploadsnelheid.

KPN Wholesale is voornemens om de orderinleg op de niet-doelportfolio-varianten op termijn (streefdatum 1 januari 2016) te beƫindigen1. Onderdeel van deze stap is dat we een overzicht beschikbaar stellen met uw orderintake op het niet-doelportfolio inclusief een advies naar welke doelportfolio-variant u dit het beste kunt aanpassen. Te zijner tijd nemen we hierover contact met u op.

Hiermee samenhangend passen we op basis van de eenvoudige structuur ook de WBA Annex 2 Technische Specificaties aan. Hierbij is het WBA-portfolio ingedeeld in 3 categorieƫn:

1. Doelportfolio: het toekomst vaste FPI/DLM-portfolio met een optimaal marktbereik en snelheden die aansluiten bij de huidige vraag naar bandbreedte

2. Bevroren portfolio(*1): dit portfolio bestaat uit oudere access technieken die aan het einde van de levenscyclus zijn. KPN Wholesale is voornemens om dit op termijn niet meer te ondersteunen.

3. Niet-doelportfolio(*1): de tussenliggende smaken die historisch zijn ontstaan en niet meer relevant zijn, omdat voor hetzelfde geld hogere snelheden bescikbaar zijn

U vindt de nieuwe versie van WBA Annex 2 Technische Specificaties op de productpagina van WBA op onze website. 

 

*1 Het voornemen van KPN om het WBA portfolio te vereenvoudigen is aan goedkeuring van ACM onderhevig voor zover dit gereguleerde diensten betreft. WBA is gereguleerd voor zover uitkoppeling op metro niveau plaatsvindt en het betrekking heeft op het zogenaamde hoge kwaliteit (ofte wel zakelijke) portfolio van WBA. KPN zal de hiervoor geldende voorschriften in acht nemen en haar klanten hierover periodiek via de nieuwsbrief en het Fist WBA informeren.