Implementatie nieuwe ND-5 toets

Publicatie datum 30 maart 2012

Op 1 januari 2012 is het marktbesluit ULL van OPTA (OPTA/AM/2011/202886) in werking getreden. In dat besluit is KPN aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de markt voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (MDF Access, SDF Access en ODF Access FttH). Uit dit besluit volgt onder meer een non discriminatieverplichting met als specifiek onderdeel ND-5. Voor MDF Access en SDF Access is de inhoud van deze verplichting gewijzigd ten opzichte van de vorige reguleringsronde. Zo dient KPN in de ND-5 toets de ongereguleerde wholesale bouwstenen behorend tot het vaste netwerk te waarderen op basis van het EDC minus kostenmodel. Alleen voor de bouwsteen ODF FttO en alle bouwstenen downstream gelegen van de bouwsteen ODF FttH geldt het LRIC kostenmodel als waarderingsgrondslag. Uiterlijk op 1 april 2012 dient KPN deze nieuwe invulling van ND-5 geïmplementeerd te hebben voor haar actief afneembare portfolio.

In verband hiermee kondigt KPN de navolgende wijzigingen aan. Omdat dit wijzigingen betreft in het referentieaanbod uit hoofde van regulering is de gebruikelijke termijn van aankondiging van minimaal twee maanden niet van toepassing.

WEAS Snel Online

KPN trekt het aanbod voor WEAS Snel Online per 1 april 2012 in. In de visie van OPTA is bij dit aanbod sprake van een gecombineerd aanbod van WEAS over glas (FttO) en WEAS over koper. Dat brengt mee dat dit aanbod aan ND-5 moet worden getoetst. KPN heeft op dit moment geen zekerheid dat het aanbod in overeenstemming is met de nieuwe ND-5 verplichting omdat zij nog niet beschikt over een LRIC kostenmodel voor de toetsing van de bouwsteen ODF FttO die aan de glasverbinding ten grondslag ligt. Natuurlijk kunt u nog altijd bij ons een koperlijn bestellen ter overbrugging van de levertijd van de glasvezelaansluiting, maar we compenseren u hier niet voor.

SDF, WBA, WMP en W(M)IA tariefswijziging

Om de noodzaak tot een verhoging van de tarieven voor WBA vanuit het marktbesluit te minimaliseren, verlaagt KPN enkele tariefelementen van SDF Access. De staffelkorting vervalt op WBA Buitenringen en het tarief op WBA Buitenringen (inclusief FttC) wordt verhoogd. Ook is de tweede PVC voor VoIP in de WBA ATM-consumentenmodule niet meer gratis. De hiervoor genoemde wijzigingen zijn ook van toepassing op de diensten WMP en W(M)IA. Op dit moment worden bepaalde type orders in de WBA-leverstraat automatisch op een buitenring geleverd. We doen maximaal ons best een oplossing te vinden voor dit automatisme en zullen zo snel mogelijk inzicht geven in de situaties waar dit van toepassing is.

KPN kondigt deze tariefwijzigingen aan ter uitvoering van de ND-5 verplichtingen uit het marktbesluit ULL. KPN meent dat OPTA de inhoud van deze verplichtingen ten onrechte heeft aangescherpt, en heeft daartegen beroep aangetekend. KPN behoudt zich het recht voor om de wijzigingen (geheel of gedeeltelijk) ongedaan te maken als haar beroep tegen de gewijzigde ND-5 toets (geheel of gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard.

Bovengenoemde tariefwijzigingen gelden per 1 april 2012 voor nieuwe orders. Voor bestaande verbindingen zullen de nieuwe tarieven per 1 oktober 2012 gelden.

Naar aanleiding van de tariefswijzigingen zijn het SDF- en het WBA-tarievenblad aangepast. Deze vindt u op onze website. Voor WMP en W(M)IA ontvangt u een nieuw tarievenblad met de volledige aanpassingen via uw Accountmanager.