Inactief Koperactie: slaat u al twee vliegen in één klap?

Publicatie datum 21 mei 2010

Met de inactief koperactie meer zicht op potentiële klanten

KPN is begin dit jaar de inactief koperactie gestart. Daarmee helpen wij u zicht te krijgen op een groep potentiële nieuwe klanten. KPN heeft namelijk een uitgebreid bestand van adressen waar zogenaamd 'inactief koper' ofwel ongebruikte KPN-lijnen liggen. We stellen dit adressenbestand gratis beschikbaar, zodat u het kunt gebruiken voor uw marketingdoeleinden.

Eenmalige vergoedingen

Realiseert u met dit adressenbestand nieuwe aansluitingen, dan ontvangt u de volgende eenmalige vergoedingen:

per WBA-lijn:                €   80,00

per MDF-lijn:                 €   50,00

per WLR-lijn:                 € 100,00

Om in aanmerking te komen voor uitkering van de vergoeding, ondertekent u de voorwaarden voor deelname. Vervolgens meldt u eenvoudig de voor vergoeding in aanmerking komende ingelegde orders aan bij uw accountmanager van KPN Wholesale, uiterlijk één maand na het verstrijken van de maand waarin de order is afgesloten. U kunt gedurende heel 2010 meedoen.