Intrekken SDF Access en bijbehorende faciliteiten

Publicatie datum 18 december 2015

Op 17 december 2015 heeft ACM het nieuwe Marktanalysebesluit Ontbundelde Toegang bekendgemaakt. Dat besluit zal op 1 januari 2016 in werking treden. Met ingang van die datum worden de verplichtingen met betrekking tot SDF Access en bijbehorende faciliteiten ingetrokken. KPN Wholesale zal daarom na de inwerkingtreding van het nieuwe Marktanalysebesluit de referentieaanbiedingen voor SDF Access en de daarbij behorende faciliteiten collocatie ten behoeve van SDF Access en SDF Backhaul intrekken en de desbetreffende documenten van haar website verwijderen. Binnen het dienstportfolio van KPN Wholesale zijn als alternatief de navolgende diensten beschikbaar: MDF Access, VULA en WBA.