Introductie Alarmnummer 144 "Red een dier"

Publicatie datum 7 oktober 2011

In oktober wordt het alarmnummer 144 geïntroduceerd. KPN Wholesale zal de afwikkeling van verkeer naar dit nieuwe nummer ondersteunen in haar dienstverlening. De afwikkeling van verkeer naar het 144-alarmnummer wordt beschikbaar binnen de dienst KPN PSTN Terminating Access Service.

Om dit mogelijk te maken is artikel 1.2.2 van de service description van KPN PSTN Terminating Access Service aangepast. Hierin wordt '14x (three numbers)' opgenomen in de laatste regel van het artikel. Tevens wordt de parameter schedule in chapter 2 (Technical Manual Parameters) tabel 8 (Called Party Number) aangepast. Er wordt toegevoegd  dat de traffic service KPN PSTN Terminating Access Service met een Number Length van '140014x=7' is toegestaan. Deze toevoegingen hebben geen gevolg voor de tarieven of routering van oproepen naar 14-serie nummers.