Introductie nieuwe dienst ‘Carrier Information Product'

Publicatie datum 15 juni 2012

Per 16 augustus 2012 introduceert KPN Wholesale een nieuwe informatiedienst 'Carrier Information Product' (CIP) voor MDF- en WBA-afnemers. U achterhaalt bij deze nieuwe dienst de benodigde gegevens over de infrastructuur en actieve diensten op een fysiek adres van de eindgebruiker van zowel koper als glas. Met deze informatie bent u instaat om in één uitvraag een order in te leggen.

De dienst CIP is per 16 augustus afneembaar. MDF-afnemers zijn voor het gebruik van CIP een vergoeding verschuldigd  in de vorm van een tarief per geslaagde MDF-order. Het thans aangeboden tarief geldt onder voorbehoud van goedkeuring door OPTA van de door KPN ingediende EDC-kostenrapportage. Indien u geen MDF-afnemer bent, maar uitsluitend WBA-afnemer, dan is de vergoeding voor het gebruik van CIP bij het tarief van WBA inbegrepen.

Het Amendement met de voorwaarden voor Carrier Information Product vindt u op onze website. De MDF Tariff Schedule is met het nieuwe informatieproduct aangepast.