Introductie validatie uitportering enkelvoudige WLR-lijnen

Publicatie datum 17 juni 2016

Voor uitporteringen van meervoudige en hoogcapacitaire WLR-lijnen is al een (e-mail)proces van kracht, waarbij de latende aanbieder de gelegenheid krijgt om goedkeuring te geven aan een uitportering. Per 18 augustus 2016 krijgt de latende aanbieder ook de gelegenheid om goedkeuring te geven bij uitporteringen van enkelvoudige lijnen (PSTN, ISDN1 en ISDN2A). Dit vindt geautomatiseerd plaats via de applicatie Inports van PortingXS. U kunt ervoor kiezen om deze validatie van de uitporteringen zelf te doen of door KPN te laten uitvoeren. Dit kunt u instellen per netwerk CPS-code. De validatie dient wel binnen 4 kantooruren uitgevoerd te zijn om de doorlooptijd van het porteerproces te kunnen waarborgen. 

In Annex 2 van WLR is paragraaf 3.6 hierop aangepast en in het processendocument is een toelichting op het proces en het gebruik van de applicatie Inports opgenomen.