Introductie VDSL Bonded Vectoring voor WBA-diensten

Publicatie datum 14 november 2014

Van 100 Mbps naar maximaal 200 Mbps! Gefaseerd introduceert KPN Wholesale deze variant in het eerste kwartaal voor haar WBA-portfolio. Door de inzet van twee koperen aderparen (SDF Pair Bonding) kan de snelheid verdubbelen.  

We starten in een 50-tal gebieden in het eerste kwartaal in 2015. Om welke gebieden het gaat, vindt u in annex 5 op onze website. In het tweede kwartaal komt Bonded Vectoring beschikbaar op alle VDSL Buitenringen. Daar waar een tweede aderpaar vrij is, hebt u de mogelijkheid om uw klanten met Bonded Vectoring een snelheid van 200 Mbps te leveren. De verwachting is dat de uitrol in enkele maanden afgerond kan zijn.

In het informatie systeem (FPI) van WBA kunt u zien of 200 Mbps door Bonded Vectoring beschikbaar is voor uw klanten. U herkent dit aan technologie type BVVDSL_POTS.

Met de introductie van VDSL Bonded Vectoring komen voor WBA PtP de snelheden tot 20/20 Mbps Lite en Premium beschikbaar. In annex 2 op onze website vindt u hiervoor de bestelcodes en bitrates.

Bonded Vectoring modems en Whitelisting

Een aantal leveranciers heeft al of krijgt binnenkort modems in hun assortiment die Bonded Vectoring ondersteunen. Vraag hiernaar bij uw modemleverancier.

Er komt een aparte  whitelist voor Bonded Vectoring. Chipset Firmware Combinaties (CFC) van Bonded Vectoring modems kunnen worden aangeboden voor WBA Whitelisting. Hierbij toetsen we onder andere of deze modems geen andere verbindingen verstoren. Een CFC die getest is en op de whitelist staat voor Single Vectoring, is niet automatisch getoetst op Bonded Vectoring. Dit modem moet separaat nog aangeboden en getest worden voor Bonded Vectoring. De kosten hiervoor bedragen zo'n 20.000 Euro.

Uit testen is gebleken dat de opstarttijd oftewel synchronisatietijd van een verbinding op basis van Vectoring over 2 aderparen merkbaar langer duurt dan over 1 aderpaar. Houdt u hier rekening mee, onder ander in het assurance proces.