Introductie VULA-aanbod en uitrol VDSL-binnenringen

Publicatie datum 24 juli 2015

De vraag naar toenemende snelheid in de breedband dienstverlening zal de komende jaren onveranderd doorzetten. Om deze stijgende behoefte aan sneller internet van onze wholesale- en retailklanten te kunnen blijven invullen is het voor KPN van cruciaal belang om constant innovaties door te voeren op zijn netwerken.

Voor het leveren van hogere WBA-snelheden heeft KPN de afgelopen jaren zijn kabelverdelers voorzien van VDSL Vectoring en VDSL Pair Bonding. Tot op heden zijn ruim 2400 straatkasten in de zogenaamde 'buitenringen' voorzien van deze nieuwe technieken. Als afnemer van WBA profiteert u hier ook van. U kunt uw consumenten- en zakelijke klanten meer internetsnelheid bieden. Op ruim 2.000.000 adressen kunt u al gebruikmaken van snelheden tot 100 Mbit/s met VDSL Vectoring en tot zelfs 200 Mbit/s met VDSL Pair Bonding.

In navolging op de 'buitenringen', wil KPN VDSL2 en vectoring ook inzetten op de zogenaamde 'binnenringen' (straatkasten binnen 1500 meter van de MDF-centrale), het directe net en de centrales waar geen MDF Access wordt afgenomen. Dit maakt voor ruim anderhalf miljoen extra huishoudens snelheden mogelijk die vergelijkbaar zijn met de snelheden van de kabel.

Bij de uitrol van binnenringen heeft KPN rekening te houden met interferentie op de apparatuur van bestaande MDF Access partijen in het aansluitnetwerk van KPN. Om dit op te lossen introduceert KPN het nieuwe VULA-aanbod (Virtual Unbundled Local Access). Met het VULA-aanbod biedt KPN Wholesale een alternatief voor de bestaande passieve toegangsdiensten MDF en SDF Access.

VULA is gebaseerd op WBA-techniek en -systemen. Het is van toepassing op het WBA Ethernet doelportfolio, op ADSL2+ en (B)(V)VDSL2. U neemt VULA af op basis van uitkoppeling op LWAP-niveau op (161) toekomst vaste MC-toegangslocaties. Deze vindt u in annex 5 van WBA op onze website. Voor VULA geldt een apart tariefmodel dat is opgenomen in een aparte annex 4 Tariff Schedule op onze website.

In het kader van het VULA-aanbod zijn de annexen 1, 2 en 3 van WBA ook aangepast. U vindt deze op de website op de productpagina van WBA. De wijzigingen hebben we voor u in een overzicht vooraan in elke annex opgenomen. Deze nieuwe voorwaarden biedt KPN niet alleen voor VULA maar ook voor de standaard WBA dienstverlening.

In verband met de introductie van VULA en de uitrol van VDSL-binnenringen wordt het referentieaanbod van KPN aangepast:

  • Het aanbod voor MDF Access Services wordt spectraal ingeperkt tot DSL frequenties tot 2.2 MHz (ADSL2+).
  • Ten behoeve van bulkmigratie van MDF Lijnen die storen op of worden verstoord door de toepassing van de uitrol van VDSL binnenringen wordt het referentieaanbod voor MDF Access Services en Collocatie ten behoeve van MDF Access Services uitgebreid met een migratieaanbod. Dit omvat ook een aanbod voor volledige bulkmigratie van MDF Lijnen.
  • Het referentieaanbod voor VULA wordt toegevoegd.

Bij de uitrol van vectoring en pair bonding in VDSL-binnenringen geldt ook dat de modems aan de Vectoring en Bonded Vectoring standaard moeten voldoen.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil VULA introduceren per 1 september 2015. KPN Wholesale dient aanpassingen aan de dienstverlening voor WBA echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als u bezwaar hebt tegen deze verkorte aankondigingstermijn, dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 24 augustus 2015. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt, dan wordt VULA op 1 september 2015 geïntroduceerd. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan geldt dit aanbod pas vanaf 25 september 2015.