Introductie WBA Best Effort varianten op MC-locaties via LWAP

Publicatie datum 27 december 2013

KPN biedt vanaf 1 maart 2014 de mogelijkheid om ook de best effort varianten van WBA-toegangsdiensten op MC-locaties uit te koppelen op een KPN-sited WAP-poort, de zogenoemde LWAP's. Voorwaarde is dat de best effort VLAN in combinatie met een Standaard+ of 24x7x8 SLA wordt afgenomen.

Voor de best effort combinaties PVC/VLAN met tweede Premium PVC/VLAN kleiner dan of gelijk aan 256 kbps, Standaard+ en 24x7x8 SLA geldt dan, net als voor de volledige Premium verbindingen, het zogenaamde LWAP-tarief. Voor de best effort varianten zonder Premium PVC/VLAN blijven de NWAP-tarieven van kracht ook als wordt uitgekoppeld op Metro niveau.

Het aanbod geldt per 1 maart 2014. Voor WBA Premium verbindingen is dit reeds in februari 2013 geïntroduceerd.