Introductie WBA FttO voor fiber only nieuwbouw

Publicatie datum 19 december 2014

Per 1 maart 2015 introduceert KPN Wholesale op een aantal bedrijventerrein het glasvezelaanbod van WBA, WBA FttO. Nieuw daarbij is de uitrol op nieuwbouw bedrijventerrein waar alleen glasvezel wordt aangelegd. Bovendien kunt u in de 17 gebieden die eerder als pilot dienden, dit glasvezelaanbod van WBA ook weer bestellen. 

Informatie over de beschikbaarheid van WBA op FttO-terreinen is als extra kolom opgenomen in de  O-gebiedenlijst op onze website.

Herkenbare bestelcodes en codering in tooling

WBA FttO is bestelbaar via de WBA Portal. Voor de herkenbaarheid introduceren we hiervoor nieuwe WBA NLS-types. Hiermee vervalt het gehanteerde bestelconcept, pre-ordering van ODF Acces voorafgaand aan de inleg van een WBA-order, in de pilotfase.

In de informatie tooling van WBA (CIP, FPI, ZipCode) specificeren we het verschil tussen FttH en FttO aan de hand van de zogenaamde Carrier Vendor ID. De codes voor FttO en FttH zijn 'KPNFO' respectievelijk 'REGG'.  In de informatie tooling CIP vindt u ook informatie over het FTU-type.

Aansluiting

Het fysieke terminatiepunt op een locatie van eindgebruikers wijkt bij FttO af van FttH. Bij nieuwe WBA FttO-aansluitingen plaatsen we een MB4 IS/RA-punt waarop u kunt connecteren met onze WBA-dienstverlening. Dit is in lijn met de WEAS FttO-dienstverlening. Voor situaties waar toch een reguliere FTU-type voor FttH wenselijk is, kunt u dat zelf verzorgen. Een werkinstructie voor de installatie van een FTU achter de MB4 is beschikbaar op de documentpagina van de WBA Portal in de map 'handleidingen'.  Op de reeds aangesloten adressen vanuit de eerdere pilotperiode is wel een FTU aanwezig.