KPN bereidt implementatie nieuwe Marktbesluiten OPTA voor

Publicatie datum 28 december 2012

In 2013 worden de OPTA Marktbesluiten Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetten  (ODF Access (FttO)) en hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang en wholesalehuurlijnen (HKWBT/HL) van kracht. In deze Marktbesluiten wordt de regulering uiteengezet waar KPN aan dient te voldoen voor de betreffende diensten voor de komende drie jaren. Deze besluiten leiden tot onzekerheid over de wholesaletarieven in 2013.

Vanaf het moment dat de Marktbesluiten van OPTA in werking treden, kunt u als gevolg van de opgelegde regulering het volgende verwachten:

  • 1 maand na inwerkingtreding van de Marktbesluiten komen de Referentieaanbiedingen van nieuwe diensten op onze website. Referentieaanbiedingen van bestaande diensten die nu onder de nieuwe regulering gaan vallen, worden waar nodig aangepast.
  • Vanwege de ND-5 toets (marge squeeze toets) moeten we mogelijk tarieven aanpassen. Dit zal gebeuren op de door OPTA voorgeschreven termijn na inwerkingtreding van het besluit.
  • KPN hanteert de huidige (voorlopige) tarieven, totdat het college een tariefbesluit heeft genomen waarin tariefplafonds worden vastgesteld. Deze voorlopige tarieven voldoen in ieder geval aan de ND-5 toets.

KPN spant zich in om de klantimpact zo klein mogelijk te houden.

OPTA heeft per mail aan de marktpartijen laten weten op vrijdag 28 december 2012 nabeurs (dus rond 18.00 uur) de definitieve besluiten inzake FttO en HKWBT/HL te zullen publiceren op de website van OPTA.

KPN heeft op zijn website in de tariff schedules van de betreffende diensten een voorbehoud op de tarieven opgenomen.