KPN herstelt tarieven voor WBA ZM ATM

Publicatie datum 20 mei 2011

KPN zal voor de dienst WBA ZM ATM weer de tarieven gaan hanteren die golden voor 1 maart 2011.

In het WPC-2b besluit van de OPTA (25 januari 2011) werd bepaald dat KPN op basis van regulering een tariefplafond moest hanteren voor de dienst WBA ZM ATM. Om hieraan te voldoen zijn op 1 maart de tarieven voor deze dienst gewijzigd en gepubliceerd op onze website.

KPN is het echter nooit eens geweest met deze regulering en is daartegen in beroep gegaan. Op 3 mei 2011 heeft het CBb KPN op dit punt in het gelijk gesteld. Voor WBA ZM ATM gelden daarom geen tariefplafonds. Ook de aangekondigde creditering zal niet meer worden uitgevoerd.

De tarieven voor WBA ZM ATM worden aangepast naar de oorspronkelijke tarieven van voor het WPC-2b besluit. U vindt de nieuwe tarieflijst op onze website.

Wilt u uw klanten tegen lagere tarieven via WBA aan te sluiten? Dan kunt u tot 70% besparen door uw lijnen - zonder modemwissel -  te migreren naar WBA ZM Ethernet. Dit wordt dit jaar nog mogelijk voor het gehele WBA ZM ATM portfolio, inclusief SDSL aansluitingen.