Levertijden WEAS-koper verkort

Publicatie datum 17 april 2015

KPN Wholesale verkort de levertijd van zijn WEAS-koperverbindingen vanaf 18 mei 2015 met 10 werkdagen van 40 naar 30 werkdagen. Door het combineren van activiteiten en het beleggen van verantwoordelijkheden bij één monteur kunnen we dit realiseren. Uw klant hoeft daarbij nog slechts voor één monteursbezoek aanwezig te zijn in plaats van twee. Deze verbetering van snelheid en kwaliteit van de WEAS-koperlevering bevordert de klanttevredenheid.

Werkwijze

Na het trekken van de kruisdraden in de centrale van KPN plannen we één monteursbezoek in bij uw klant. Tijdens deze klantafspraak voert één monteur voortaan alle werkzaamheden uit op de locatie bij uw eindgebruiker. Hij plaatst het modem en test gelijk de verbinding van uw klant tot aan de centrale van KPN. De monteur kan ter plaatse eventuele storingen oplossen. 

In eerste instantie voeren we dit proces door voor WEAS-koperaansluitingen op Onnet-(NLS1)-locaties waarvoor geen ondergrondse werkzaamheden nodig zijn. Medio deze zomer zetten we dit proces ook door bij WEAS-koperlijnen op Nearnetlocaties. U wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

De nieuwe doorlooptijden vindt u in de dienstbeschrijving van WEAS op onze website.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw service level manager.

Aankondigingstermijn

KPN Wholesale wil versnelde levertijden voor WEAS-koper (NLS1) introduceren per 18 mei 2015, zodat u zo snel mogelijk van deze service kunt profiteren. KPN Wholesale dient aanpassingen aan de dienstverlening voor WEAS echter 2 maanden van tevoren aan te kondigen. Als u bezwaar hebt tegen deze verkorte aankondigingstermijn dan verneemt KPN Wholesale dit graag uiterlijk 1 mei 2015. Als KPN Wholesale geen bezwaar ontvangt dan kunt u als afnemer van WEAS vanaf 18 mei 2015 gebruikmaken van de nieuwe service. Als KPN Wholesale bezwaar ontvangt dan kunt u de nieuwe dienstverlening pas vanaf 18 juni 2015 gebruiken.