Nieuwe dienstbeschrijving en tarieflijst voor SDH ILL en DWDM ILL

Publicatie datum 21 mei 2010

In Industry Group meetings hebben Wholesale partners hun wensen ingebracht om de SDH ILL en DWDM ILL dienstverlening te verbeteren. Op grond van deze verzoeken hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd  in onze producten en processen, zoals:

  • Opdrachtbevestiging binnen 1 werkdag na clean order;
  • Aankondiging geplande werkzaamheden minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden (was 5 werkdagen);
  • Verhoging penalty regeling DWDM ILL bij storingen;
  • Afstapelmogelijkheid (channelized) DWDM 10 Gb naar 8x 1Gb of SDH 155 Mb naar 63x 2Mb;
  • Introductie DWDM ILL voor Storage Area Networks met interfaces, zoals Fiber Channel en Escon.

De tarievenlijsten SDH ILL en DWDM ILL zijn beperkt tot metro verbindingen. KPN biedt daarnaast ook regionale en nationale SDH ILL en DWDM ILL verbindingen aan, waarvoor u het tarief kunt aanvragen door middel van een offerte.