Normlevertijd WBA-ordertype NLS1 EB verkort naar 7 werkdagen

Publicatie datum 6 mei 2016

Vanaf 7 juli 2016 biedt KPN Wholesale u de mogelijkheid uw WBA-ordertype NLS1 EB (Enige Bewoner) voortaan met een normlevertijd van 7 in plaats van 12 werkdagen in te leggen. Dit is tussen Telco's afgesproken in het COIN-overleg.

Heeft u als WSO een proces ingericht om in voorkomende gevallen bij uw eindgebruiker na te vragen of de zogenaamde 'zitnogopheffing' herkend wordt, houdt u dan rekening met deze kortere doorlooptijd.

Voor meer informatie kunt u de nieuwe versie van de WBA Annex 3 raadplegen op onze website raadplegen.