ODF Access FttO

Publicatie datum 31 januari 2013

Met de dienst ODF Access FttO krijgt u toegang tot het glasvezel aansluitnetwerk van KPN. Dit netwerk reikt van klantlocaties tot aan glasverdelers in KPN-gebouwen op lokaal of sublokaal niveau. Behalve klantlocaties die al aangesloten zijn, vallen ook bepaalde locaties die binnen 250m graafafstand van het glasvezel aansluitnetwerk liggen, binnen dit aanbod. Dit zijn de zogenaamde Near-Netlocaties. 

Raamovereenkomst ODF Access FttO

Er is een nieuw raamcontract voor ODF Access FttO beschikbaar met daarin onder andere:

1. Dienstbeschrijving ODF Access FttO

 • Een dienstbeschrijving met de kenmerken en voorwaarden van deze dienst

 2. Tarievenlijst

 • De geografische indeling A, B en C die al voor KPN glasdiensten werd gehanteerd, komt ook terug in de ODF Access FttO-dienst, alsmede de verbijzondering van Bedrijventerreinen waar KPN een glasnetwerk heeft aangelegd (O-gebieden)
 • De tariefhoogte is vooralsnog gelijk aan eerdere tarieven voor OABC-gebieden

 3. Informatievoorziening

 • Om inzicht te geven in de locaties waar ODF Access FttO af te nemen is en welke postcodegebieden binnen het glasvezelnetwerk vallen, zijn de volgende bestanden beschikbaar als ODF Info Products:
  • Overzicht van ODF Locaties (Metro Access, Metro Bridge/Central Office), inclusief onderscheid Sublocal/Local
  • Overzicht van O-gebieden met postcode en huisnummer (O-gebieden)
  • Overzicht van On-Net (NLS type 1-2) en Near-Net adressen  (NLS type 3) op PC6-niveau
  • Geografische gebiedsindeling (ABC), weergegeven op PC4-niveau

Documenten:

 • Service Description
 • Tariff Schedule                                               
 • Legal Body                                                     
 • Definitions                                                      
 • Technical Manual                                                       
 • Operations and Maintenance Manual (O&MM)  
 • Service Level Agreement Service & Maintenance
 • Service Level Agreement Ordering & Provisioning
 • Parameter Schedule
 • Overzicht van ODF Locaties (Metro Access, Metro Bridge/Central Office)
 • Overzicht van O-gebieden met postcode en huisnummer
 • Overzicht van On-Net (NLS type 1-2) en Near-Net adressen  (NLS type 3)
 • Geografische gebiedsindeling (ABC)