ODF Backhaul FttH

Publicatie datum 29 januari 2016

KPN publiceert de tarieven voor ODF Backhaul FttH conform de verplichting in het Marktbesluit ULL van ACM van 17 december 2015. KPN biedt daarbij Dark Fibers aan tussen de collocatie in de PoP van Reggefiber en de collocatie in de bovenliggende MC-locatie van KPN in gebieden met minder dan 10.000 Homes Connected en waar uitrol van alternatieve aanbieders is uitgebleven.

Partijen die in een dergelijk FttH gebied uit hoofde van een daartoe met Reggefiber gesloten overeenkomst ODF Access FttH afnemen, kunnen gebruik maken van ons aanbod op basis van de 'Raamovereenkomst inzake afgevende segmenten van huurlijnen en/of dark fibers op wholesale niveau, backhaulverbindingen en trunkverbindingen' en de dienstbeschrijving Dark Fiber Backhaul. Ons aanbod vindt u op onze website. Om gebruik te maken van dit aanbod kunt u een aanvraag voor een offerte indienen via ons Webform- proces.

Voorwaarden

Het gereguleerde tarief geldt voor ODF Backhaul FttH tussen de collocatie in de Reggefiber PoP en de collocatie in de bovenliggende MC van KPN in FttH gebieden met minder dan 10.000 Homes Connected waar uitrol van alternatieve aanbieders is uitgebleven. KPN zal een offerte voor deze Dark Fiber Backhaul uitbrengen tenzij de glasvezelvoorraad onvoldoende is tussen deze locaties.

KPN doet dit aanbod onder protest, uitsluitend om te voldoen aan de verplichtingen die aan haar zijn opgelegd in het Marktbesluit ULL van 17 december 2015. KPN heeft tegen dat besluit rechtsmiddelen aangewend. Voor het geval deze rechtsmiddelen ertoe leiden dat de onderhavige verplichtingen van KPN vervallen dan wel worden ingetrokken of aangepast, behoudt KPN zich alle rechten voor, waaronder (doch niet beperkt tot) het recht om het aanbod met terugwerkende kracht in te trekken of aan te passen. Met het oog daarop publiceert KPN ook het tarief dat verschuldigd is indien dit beroep gegrond wordt verklaard.

DWDM Backhaul - een alternatief voor ODF Backhaul; tegen marktconform tarief

KPN biedt ook andere vormen aan van backhaul, bijvoorbeeld op basis van DWDM. Deze backhaul worden aangeboden tegen marktconform tarief en zonder bovengenoemd voorbehoud.

Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een offerte aanvragen via ons Webform- proces of bespreken met uw accountmanager.